บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบประชุม ระบบภาพและระบบเสียง พร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดีย ภายในห้องประชุม 401 ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
ห้องประชุม 401 เป็นห้องประชุมหลักของกองบริหารการศึกษา ที่ได้รับการออกแบบระบบภาพและเสียง สำหรับรองรับการประชุมและกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ทั้งแบบออนไซต์ (Onsite) และแบบออนไลน์ (Online) โดยระบบสามารถควบคุมสื่อมัลติมีเดียได้ด้วยคอมพิวเตอร์ภายในห้องหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมารท์โฟนได้ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล