เลขที่ 1/57, 21/58 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700