“การถ่ายทอดสิ่งที่รู้ เป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัท”

ณะนิเทศศาสตร์ของสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้เกียรติกับทางบริษัทฯ จัดการบรรยายเรื่องเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์และการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพงษ์ กองทอง ผู้กำกับภาพ (DOP) มือหนึ่งของประเทศ เข้าร่วมการกิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานและถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาต่อไป
ขอบคุณศูนย์มีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม