“การถ่ายทอดสิ่งที่รู้ เป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัท”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้เกียรติบริษัทฯ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม Open House ของทางคณะฯ ในการจัดการสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ และห้องบันทึกเสียง ให้แก่นักเเรียนและผู้ที่สนใจ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ถือเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทฯ ในการถ่ายทอดสิ่งที่รู้
ขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี