บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับอีกหนึ่งผลงานได้รับการคัดเลือกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงห้อง โดยการปรับปรุงจากห้องเรียนขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำหรับการสร้างสื่อการสอน การเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งรองรับการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Social Media ได้ทุกแพลตฟอร์ม เป็นระบบขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์