บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับอีกหนึ่งผลงานได้รับการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ พร้อมปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องสตูดิโอที่เอนกประสงค์ของคณะฯ
ห้องสตูดิโอของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นห้องสตูดิโอที่รองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ ที่นอกเหนือจากใช้ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์แล้ว ยังสามารถรองรับสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประชุม หรือการสัมมนาวิชาการ ที่ได้ทั้งแบบ ออนไซต์ (Onsite) ออนไลน์ (Online) รวมทั้งแบบไฮบริด (Hybrid) ได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสร้างฉากเสมือนจริง (Virtual Studio) ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย รองรับสื่อมัลติมีเดียได้หลากหลายรูปแบบ สร้างสีสรร และความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network) ทำให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณและเชื่อมต่อไปหากันได้ทั่วโลก

ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์