Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องเรียน Modern Smart Classroom ของคณะสังคมศาสตร์ ภายในอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี)
ห้องเรียน Modern Smart Classroom เป็นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก มีการออกแบบตบแต่งที่นั่งเป็นขั้นบันไดไล่ระดับ ระบบภาพและเสียงมีการออกแบบให้รองรับระบบ Hybrid Learning System ที่รองรับทั้งการเรียนการสอนได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซด์ ติดตั้งจอภาพแอลอีดี ความละเอียด P1.9 ขนาดใหญ่กว่า 160 นิ้ว 2 จอภาพติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวาของห้อง มีตำแหน่งของผู้สอนอยู่กลางห้องสำหรับการควบคุมการสอนและอุปกรณ์ ทำให้ผู้สอนสามารถมองเห็นนักศึกษาครอบคลุมมุมทุกจุด รวมทั้งนักศึกษาจากทางออนไลน์

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย