บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับอีกหนึ่งผลงานที่ประทับใจได้การคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงแปลงโฉมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ECON LAB ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในใหม่ทั้งระบบ
โดยทางสถาบันฯ มีความต้องการในการปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เดิม ให้มีรูปลักษณ์และการตบแต่งที่ทันสมัย ในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งมีบรรยากาศสไตล์คาเฟ่ ที่มีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายพันธ์รายล้อมผ่านผนังกระจกขนาดใหญ่รอบห้อง ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายกว่าห้องเรียนปกติ มีสีสันและอัตลักษณ์ของคณะฯ ที่ชัดเจน พร้อมปรับเปลี่ยนระบบภาพเสียงโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนด้านสารสนเทศที่ผสมผสานแบบไฮบริด มีระบบควบคุมการจัดการชั้นเรียน (Classroom Management Control) ที่สามารถควบคุมสั่งการทำงานของอุปกรณ์และระบบด้วยโปรแกรมบนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ภายในห้องควบคุมได้ มีระบบการบันทึกการสอนพร้อมกล้องจับภาพชนิดติดตามแบบอัตโนมัติ รองรับการสร้างสื่อการสอน (E-Lecture) ได้อย่างง่ายดาย เป็นระบบการจัดการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและสร้างสีสรรในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ติดตั้ง พร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต