บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับอีกหนึ่งผลงานได้รับเกียรติ ได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงห้อง ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการโครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ของกองบริหารการศึกษา
ห้องสตูดิโอผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หรือมีเดียเซ็นเตอร์ ปรับปรุงจากห้องสำนักงานเดิมของกองบริหารการศึกษา โดยประกอบไปด้วยห้องสตูดิโอจำนวน 3 ห้อง ห้องควบคุม ห้องประชุม ห้องแต่งตัว มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และเป็นห้องที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดการประชุมสัมมนา การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนที่รองรับได้ทั้งแบบออนไลน์ แบบออฟไลน์ และแบบไฮบริดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ได้สมบูรณ์แบบ
ห้องสตูดิโอทั้ง 3 ห้อง เป็นห้องที่ออกแบบมาให้สามารถเปิดทะลุถึงกันได้เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต้องการพื้นที่มาก โดยเป็นสตูดิโอที่ใช้อุปกรณ์ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K มีห้องสตูดิโอหลักใช้ระบบสร้างฉากเสมือนจริง (Virtual Studio) ความละเอียดระดับ 4K ที่สามารถสร้างฉากที่เสมือนจริงได้มากกว่า 30 ฉาก สร้างความเอกลักษณ์และความแตกต่างของการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งระบบสามารถควบคุมกล้องถ่ายวีดีทัศน์และการทำงานต่าง ๆ ภายในห้องได้จากห้องควบคุม ที่สามารถควบคุมพร้อมกันได้ 3 ห้อง และรองรับการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้อย่างทันที ตอบโจทย์การให้บริการการศึกษาด้านมัลติมีเดียแบบอเนกประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้ง พร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน