บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับอีกหนึ่งผลงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งระบบภาพ ระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน 211 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทางวิทยาลัยฯ มีความต้องการแปลงโฉมห้องเรียน 211 เป็นห้องเรียนขนาด 50 ตรม.ให้มีความทันสมัย โดยได้มีการออกแบบภายในที่มีการใช้ที่ผสมผสานระหว่างสีเขียวและสีลอฟท์ เพื่อสร้างบรรยากาศสนามฟุตบอลที่สร้างความกระฉับกระเฉงให้กับผู้เรียนและผู้สอน มีการติดตั้งระบบภาพและเสียงที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Active Smart Classroom ที่สามารถรองรับการใช้งานได้เอนกประสงค์ (Multi propose) ทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ ปรับตามรูปแบบการใช้งานของห้อง
มีการใช้กล้องติดตามชนิดอัตโนมัติ ช่วยจับภาพระหว่างการบรรยาย พร้อมจอภาพชนิด interactive เป็นจอภาพเสริมสำหรับเขียนทดแทนกระดานไวท์บอร์ด รวมทั้งยังมีระบบควบคุมที่อำนวยความสะดวกให้ผู้สอนใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ได้อย่างง่ายดาย เป็นระบบภาพและเสียงที่รองรับนอกจากการเรียนการสอน ยังสามารถรองรับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล