Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ออกแบบ จำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุม 3 ห้องประชุมหลักของหน่วยงาน เป็นห้องประชุมที่ทันสมัยรองรับการประชุมทั้งแบบออนไซด์ ออนไลน์และแบบไฮบริด แอพพลิเคชั่นประชุมออนไลน์ พร้อมระบบกล้องหมุนตามไมโครโฟน (PTZ Tracking Camera) ที่กำหนดให้สามารถกล้องหมุนจับภาพผู้พูดทันที เมื่อผู้พูดกดไมโครโฟน โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ สะดวกสบายต่อการใช้งาน ให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์