Image Visual 1993 กับอีกผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบจอภาพภายในห้องประชุม เพื่อลดปัญหาจอภาพหลักที่ไม่สามารถครอบคลุมมุมมองได้จากทุกตำแหน่งที่นั่ง
ห้องประชุม 1-206 เป็นห้องประชุมหลักขนาด 34 ที่นั่งของทางสถาบันฯ มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพหลักหน้าห้องได้อย่างชัดเจนจากทุกตำแหน่งของห้อง จึงได้มีการออกแบบระบบภาพใหม่ โดยเสริมจอภาพมอนิเตอร์ขนาด 15.6 นิ้ว สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกที่นั่ง โดยรับสัญญาณจากเครื่องกระจายสัญญาณภาพหลักของระบบ ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน
ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)