Image Visual 1993 ได้รับเกียรติจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตสื่อวิดีทัศน์ ภายในห้องมินิสตูดิโอ (Online Mini Studio) สำหรับการเรียนออนไลน์ของทางสถาบันฯ
ห้องผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 30 ตร.เมตร เป็นห้องที่รองรับการผลิตสื่อวิดีทัศน์และการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายไปยังโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดต่าง ๆ โดยผู้สอนสามารถบันทึกและควบคุมระบบการสอนด้วยตัวเองได้ โดยทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เน้นให้เป็นระบบที่เป็นระบบมาตรฐานสถานีโทรทัศน์ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ภายในตู้เคลื่อนย้ายได้ สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพวิดีทัศน์ไปยัง Facebook Live, YouTube Live รวมทั้งบันทึกการสอนเพื่อนำไปเผยแพร่ยังเครือข่ายของสถาบันฯ ได้ ระบบออกแบบให้มีการใช้ระบบการสร้างฉากเสมือนจริง (Virtual Studio) มีความทันสมัยและใช้งานง่าย ตอบโจทย์การใช้งานให้แก่ผู้สอนที่สามารถเลือกสร้างฉากได้เองตามวิชาในการสอนได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์