Image Visual 1993 กับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงระบบเสียงและออกแบบติดตั้งระบบภาพใหม่ ภายในห้องประชุมผู้บริหาร 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
ห้องประชุม 401 เป็นห้องประชุมหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ใช้ในการประชุมและรองรับกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและระดับโลกมานานกว่า 10 ปี ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความต้องการปรับปรุงระบบเสียง และติดตั้งระบบภาพ ระบบควบคุมใหม่ ให้มีความคมชัดมากขึ้น ระบบรองรับการประชุมและกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และแบบออนไซต์ (Onsite) โดยบริษัทได้เลือกใช้จอภาพแอลอีดี (LED Display) ขนาด 160 นิ้ว (3.5 x 2.0 เมตร) รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีความละเอียด (Pixel Pitch) P1.8 มาพร้อมกับระบบป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้า (Soft light for eye protection) ให้ความคมชัด สบายตา แม้จะนั่งประชุมมองจอภาพในระยะใกล้ พร้อมติดตั้งกล้องหมุนติดตาม (Tracking Camera) เชื่อมต่อกับระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับควบคุมกล้องให้จับภาพผู้เข้าร่วมประชุมขึ้นจอภาพทันทีโดยอัตโนมัติ เมื่อกดไมโครโฟนประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมภายในห้อง (Onsite) และออนไลน์ (Online) เห็นภาพและเสียงผู้พูดได้อย่างชัดเจน สร้างความประสิทธิภาพ ความประทับใจในการประชุม และลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างดี

ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา