Image Visual 1993 กับอีกผลงานที่ภาคภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยดุสิตธานีคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)
โดยห้องประชุมเป็นห้องที่ได้รับการออกแบบให้รองรับการประชุมหรือกิจกรรมที่หลายรูปแบบ (Multi Propose) ของทางวิทยาลัย รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 600 คน และรวมทั้งสามารถแยกเป็นห้องย่อยอิสระเพื่อใช้งานในกิจกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย ระบบภาพและเสียงออกแบบให้มีระบบการควบคุมอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

ติดตั้งส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณวิทยาลัยดุสิตธานี