เบื้องหลังงานถ่ายทอดสดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ รวมพลคทำสื่อครั้งที่ 6 กู้วิกฤต COVID-19 ในวันแรกที่ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเป็นแขกคนสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ กล่าวแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “มาตรฐานการศึกษาออนไลน์และทิศทางการศึกษาของประเทศ”

บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้สนับสนุนหลักด้านเทคโนโลยี ในการถ่ายทำและการถ่ายทอดสดออนไลน์ ไปยังช่องทางเครือข่าย Facebook และ You tube ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และอย่าลืมติดตามชมหัวข้อสาระที่น่าสนใจในอีก 3 วันที่เหลือ (25 ก.ค./1 ส.ค. / 8 ส.ค.) หรือรับชมย้อนหลังเนื้อหาที่น่าสนใจในวันแรกทางช่องทาง You tube